Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 124325
Rekrutacja Aleksander Matula 66780
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 64886
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 49164
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 48532
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 36032
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29103
Budżet Rafał Stuchlik 27206
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27195
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27089
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27057
Rok 2009 Marta Pająk 26989
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26876
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 26588