Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 139699
Rekrutacja Rafał Stuchlik 73763
Urząd Gminy Aleksander Matula 71400
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 55886
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 50973
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 37351
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 29552
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29476
Budżet Rafał Stuchlik 27453
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27320
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27237
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27205
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27109
Rok 2009 Marta Pająk 27030