Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 127093
Rekrutacja Rafał Stuchlik 68393
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 66052
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 50004
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 49920
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 36292
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29194
Budżet Marta Pająk 27263
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 27221
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Marta Pająk 27115
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Marta Pająk 27115
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27093
Rok 2009 Aleksander Matula 26997
Protokoły z Sesji Rady Gminy Marta Pająk 26924