Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 133163
Rekrutacja Rafał Stuchlik 71092
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 69220
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 53253
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 50690
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 36941
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29369
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 28416
Budżet Rafał Stuchlik 27386
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27274
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27193
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27153
Rok 2009 Marta Pająk 27020
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27018