Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 108836
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 58917
Rekrutacja Aleksander Matula 55553
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 47752
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Rafał Stuchlik 41346
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 34657
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 28630
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27068
Budżet Rafał Stuchlik 26973
Rok 2009 Marta Pająk 26939
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 26895
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 26878
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26546
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26371