Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 113418
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 60588
Rekrutacja Aleksander Matula 60391
Podatki i Opłaty Aleksander Matula 48033
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Rafał Stuchlik 43472
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 35048
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 28727
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27094
Budżet Rafał Stuchlik 27019
Rok 2009 Marta Pająk 26945
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 26937
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 26925
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26626
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26380