Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 143400
Rekrutacja Rafał Stuchlik 76074
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 72618
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 57095
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 51075
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 37600
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 30288
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29537
Budżet Rafał Stuchlik 27500
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27336
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27266
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27265
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27172
Rok 2009 Marta Pająk 27033