Nieodpłatna pomoc prawna


Karta informacyjna poradnictwa

Nieodpłatna pomoc prawna

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 32 449 23 78

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

Jednostka prowadząca Radcy prawni i adwokaci Adres ul. Wojska Polskiego 11, 43-250 Pawłowice

Telefon

32 449 23 78

Dni i godziny dyżurów

Poniedziałek: 9.00-13.00-dyżur ze specjalizacją mediacyjną Wtorek: 15.00-19.00-dyżur ze specjalizacją mediacyjną Środa: 9.00-13.00-dyżur ze specjalizacją mediacyjną Czwartek: 9.00-13.00-dyżur ze specjalizacją mediacyjną Piątek: 15.00-19.00

Informacja wytworzona przez:
Kigna Szweda , w dniu:  20‑08‑2012 12:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2024 08:44:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive