Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 129482
Rekrutacja Rafał Stuchlik 69690
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 67348
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 51162
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 50205
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 36528
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29256
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 27571
Budżet Rafał Stuchlik 27290
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27240
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27156
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27118
Rok 2009 Marta Pająk 27011
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 26972