Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 121322
Rekrutacja Aleksander Matula 65090
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 63682
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 48591
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 46936
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 35754
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29000
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27162
Budżet Rafał Stuchlik 27151
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27038
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27027
Rok 2009 Marta Pająk 26978
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 26794
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26439