Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Tomasz Porwisz 191014
Rekrutacja Marta Pająk 93982
Urząd Gminy Marta Pająk 93416
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 76844
Podatki i Opłaty Marta Pająk 56265
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 45299
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 42094
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Rafał Stuchlik 30816
Budżet Marta Pająk 28426
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27849
Uchwały Rady Gminy Aleksander Matula 27769
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Aleksander Matula 27757
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 27705
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 27667