Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 166741
Rekrutacja Rafał Stuchlik 84630
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 83236
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 67600
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 53648
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 39883
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Aleksander Matula 38412
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 30225
Budżet Rafał Stuchlik 27928
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27558
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27524
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 27503
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 27398
Rok 2009 Marta Pająk 27072