Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 117475
Rekrutacja Aleksander Matula 63089
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 62221
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 48329
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 45133
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 35419
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 28856
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 27131
Budżet Rafał Stuchlik 27083
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 26992
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 26973
Rok 2009 Marta Pająk 26960
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26714
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26416