Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 109113
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 59043
Rekrutacja Aleksander Matula 55847
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 47773
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Rafał Stuchlik 41465
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 34685
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 28640
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27069
Budżet Rafał Stuchlik 26982
Rok 2009 Marta Pająk 26940
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 26897
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 26886
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26550
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26372