Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 206741
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 100211
Rekrutacja Rafał Stuchlik 100054
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 82003
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 57266
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 48634
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 43666
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Rafał Stuchlik 31208
Uchwały Rady Gminy Marta Pająk 28773
Budżet Rafał Stuchlik 28707
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 28052
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Rafał Stuchlik 28039
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Rafał Stuchlik 27953
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27909