Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Tomasz Porwisz 184611
Rekrutacja Marta Pająk 91835
Urząd Gminy Marta Pająk 90866
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 74800
Podatki i Opłaty Marta Pająk 55629
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 43929
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 41462
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Aleksander Matula 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Rafał Stuchlik 30691
Budżet Rafał Stuchlik 28260
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27751
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27724
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27643
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27613
Uchwały Rady Gminy Marta Pająk 27389