Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 133615
Rekrutacja Rafał Stuchlik 71339
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 69378
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 53413
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 50718
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 36980
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29380
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 28511
Budżet Rafał Stuchlik 27396
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27285
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27197
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27156
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27033
Rok 2009 Marta Pająk 27021