Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 146345
Rekrutacja Rafał Stuchlik 77227
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 73769
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 58148
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 51220
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 37775
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 30977
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29606
Budżet Rafał Stuchlik 27541
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27360
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27292
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27279
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27198
Rok 2009 Marta Pająk 27037