Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 197034
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 96176
Rekrutacja Rafał Stuchlik 95785
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 79002
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 56810
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 46558
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 42761
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Rafał Stuchlik 30959
Budżet Rafał Stuchlik 28541
Uchwały Rady Gminy Marta Pająk 28189
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27943
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27828
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27794
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Rafał Stuchlik 27731