Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 140368
Rekrutacja Rafał Stuchlik 74138
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 71641
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 56068
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 50989
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 37407
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 29756
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29483
Budżet Rafał Stuchlik 27460
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27323
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27241
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27216
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27113
Rok 2009 Marta Pająk 27031