Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 124087
Rekrutacja Aleksander Matula 66627
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 64799
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 49111
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 48413
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 36004
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29095
Budżet Rafał Stuchlik 27200
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27190
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27084
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27057
Rok 2009 Marta Pająk 26988
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26868
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 26563