Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 156633
Rekrutacja Rafał Stuchlik 80310
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 78504
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 63457
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 52767
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 38735
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Aleksander Matula 34216
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29874
Budżet Rafał Stuchlik 27726
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27448
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27433
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27371
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27308
Rok 2009 Marta Pająk 27053