Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 176673
Rekrutacja Rafał Stuchlik 88166
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 87985
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 71763
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 55252
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 41978
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 40778
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Rafał Stuchlik 30531
Budżet Rafał Stuchlik 28163
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27679
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27647
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27566
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 27552
Rok 2009 Marta Pająk 27081