Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 151178
Rekrutacja Rafał Stuchlik 78642
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 75937
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 60349
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 51861
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 38114
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Aleksander Matula 32406
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29734
Budżet Rafał Stuchlik 27613
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27416
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27366
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27319
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27244
Rok 2009 Marta Pająk 27043