Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 162274
Rekrutacja Rafał Stuchlik 82481
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 80898
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 66165
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 53268
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 39419
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Aleksander Matula 36387
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 30095
Budżet Rafał Stuchlik 27842
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27488
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27485
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27459
Protokoły z Sesji Rady Gminy Rafał Stuchlik 27360
Rok 2009 Marta Pająk 27063