Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marta Pająk 126926
Rekrutacja Rafał Stuchlik 68270
Urząd Gminy Rafał Stuchlik 65976
Zamówienia/ Przetargi Rafał Stuchlik 49932
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 49887
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 36287
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy, analizy Marta Pająk 29184
Budżet Rafał Stuchlik 27260
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Rafał Stuchlik 27220
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Rafał Stuchlik 27111
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Danuta Wasak 27088
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rafał Stuchlik 27056
Rok 2009 Marta Pająk 26996
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26921