Urząd Gminy/ Kontakt

Dane teleadresowe

Urząd Gminy/ Kontakt

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY PAWŁOWICE

Alternatywny tekst z opisem obrazu.                          Urząd Gminy Pawłowice


ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice
tel. (32) 4756 300
e-mail: gmina@pawlowice.pl
strona internetowa: www.pawlowice.pl
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
- ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /pawlowice/skrytka
- PEUP: www.sekap.finn.pl
NIP Urzędu: 633-10-93-926
REGON Urzędu: 000542764
NIP Gminy: 638-16-42-418
REGON Gminy: 276258316
Identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Pawłowice: 241004 2

Godziny pracy urzędu:

wtorek: 7:30 - 17:00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30

Dzień i godziny przyjęć interesantów przez Wójta:
wtorek: 9:00 - 17:15

Podstawowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice:
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0013 0211 1111 1111

Międzynarodowy numer konta (rachunku podstawowego) Urzędu Gminy Pawłowice:
PL 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001
SWIFT: POLUPLPR

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe
Urzędu Gminy w Pawłowicach , są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach we wszystkich jego filiach.

  NR BIURA

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

PARTER:

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich/
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Małgorzata Sklanny

0.3

32/ 4756 349

m.sklanny@pawlowice.pl

Działalność gospodarcza/ Koncesje alkoholowe/ Karta Dużej Rodziny - Joanna Ryłko

0.4

 

32/ 4756 316

 

j.rylko@pawlowice.pl

 

Dowody osobiste, meldunki, postępowania meldunkowe - Katarzyna Kubasiak, Barbara Staroń 0.6 32/ 4756 345
32/ 4756 346

k.kubasiak@pawlowice.pl
b.staron@pawlowice.pl

Sprawy wojskowe/ Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Helena Orłowska

0.8

32/ 4756 342

h.orlowska@pawlowice.pl

Zdrowie/ Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych/ Zwrot kosztów dokształcania pracowników młodocianych - Kinga Szweda

0.8

32/ 4756 347

k.szweda@pawlowice.pl

Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej - Barbara Bielska

0.10

32/ 4756 372

b.bielska@pawlowice.pl

Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego;
Inspektor Ochrony Danych - Iwona Kiełkowska

0.10

32/ 4756 312

i.kielkowska@pawlowice.pl

Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie

0.11

32/ 4756 350

Uwaga! godz. pracy punktu kurierskiego:
poniedziałek: 730 - 1530
wtorek: 900 - 1700
środa: 730 - 1530
czwartek: 730 - 1530
piątek: 730 - 1530

Kierownik Referatu Organizacyjnego/Dotacje na realizacje zadań publicznych - Danuta Wasak

Punkt Podawczy - Dorota Witek

Rafał Jagielski

Fundusz sołecki, inicjatywa lokalna - Patrycja Doleżyk

0.12, 0.13
 

32/ 4756328
32/ 4756 300

32/ 4756 323

32/ 4756 322

d.wasak@pawlowice.pl
gmina@pawlowice.pl

r.jagielski@pawlowice.pl

p.dolezyk@pawlowice.pl

Biuro Rady Gminy - Katarzyna Trojanowska-Janik 0.15 32/ 4756 321 k.janik@pawlowice.pl

I-SZE PIĘTRO:

Sekretariat - Marietta Kiełkowska

1.2

32/ 4756 309

m.kielkowska@pawlowice.pl

Sekretarz Gminy/ Zamówienia Publiczne/ Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - Adam Sojka

1.6

32/ 4756 320

a.sojka@pawlowice.pl

przetargi@pawlowice.pl

       

Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Karina Staroń

1.12

32/ 4756 302

k.staron@pawlowice.pl

Podatek od osób prawnych
Podatek od środków transportowych -
Bożena Pala

1.12 32/ 4756 307 b.pala@pawlowice.pl

Wymiar podatków dla osób fizycznych - Jadwiga Frysz

1.12

32/ 4756 304

j.frysz@pawlowice.pl

Rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
Monika Bazgier

Rozliczenia podatków -
Dagmara Kowalczyk

Wymiar podatków dla osób fizycznych - Teresa Kieloch

1.12


 

32/4756 324


 


32/ 4756 325
 

32/ 4756 310

m.bazgier@pawlowice.pl


 


d.kowalczyk@pawlowice.pl
 

t.kieloch@pawlowice.pl

Skarbnik Gminy - Witold Drobot

1.13

32/ 4756 305

w.drobot@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia:
Tyberiusz Zawadzki


Robert Stępień
Danuta Dziendziel

1.14


 

 

32/ 4756 319


 

32/ 4756 314
32/ 4756 315

t.zawadzki@pawlowice.pl


 

r.stepień@pawlowice.pl
d.dziendziel@pawlowice.pl

 

   

 

Kierownik Referatu Promocji i Integracji Europejskiej - Beata Cyganek

Monika Klimek
Joanna Kiełkowska

1.17

 


 

32/ 4756 356

 

32/4756 340
32/ 4756 355

b.cyganek@pawlowice.pl

 

m.klimek@pawlowice.pl
j.kielkowska@pawlowice.pl

       

II PIĘTRO:

Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej - Tomasz Szatkowski

Komunikacja - Katarzyna Lovejoy

2.4

32/ 4756 353

 

32/ 4756 384

t.szatkowski@pawlowice.pl

 

k.lovejoy@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa/ Rolnictwo - Wojciech Bazgier

2.5

32/ 4756 328

w.bazgier@pawlowice.pl

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Krzysztof Grzybek

Dotacje do inwestycji służących ochronie powietrza/ Decyzje środowiskowe - Sabina Kordiak

Gospodarka Wodna / Melioracje Wodne - Marcin Musiał

Zwrot podatku akcyzowego/ Deklaracje CEEB - Marta Pająk

2.5
 

 

32/ 4756 357
 


32/ 4756 330

 

32/ 4756 331
 

32/ 4756 352

k.grzybek@pawlowice.pl
 


s.kordiak@pawlowice.pl

 

m.musial@pawlowice.pl
 

m.pajak@pawlowice.pl

Inwestycje drogowe - Hanna Jastrzebska

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - Sylwia Domańska

Uzgodnienia -  Sylwia Szafron

Utrzymanie dróg - Dariusz Kempny

Infrastruktura elektryczna -
Grażyna Olszewska

2.6
 


 

32/4756 383
 

32/ 4756 338
 

32/ 4756332

32/ 4756 341
 

32/4756 335

h.jastrzebska@pawlowice.pl


s.domanska@pawlowice.pl
 

s.szafron@pawlowice.pl

d.kempny@pawlowice.pl
 

g.olszewska@pawlowice.pl

 

   

 

Kierownik Referatu Informatyki - Aleksander Matula

Zastępca Kierownika Referatu Informatyki - Adam Brandys

 

Rafał Stuchlik

2.7

32/ 4756 354

 

32/ 4756 351

 

32/ 4756 318

a.matula@pawlowice.pl

 

a.brandys@pawlowice.pl

 

r.stuchlik@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Inwestycji - Justyna Lasek

Bogumiła Sitek

 

Iwona Niebisz

2.9

 

32/ 4756 360


32/ 4756 361

 

32/4756 362

j.lasek@pawlowice.pl
 

b.sitek@pawlowice.pl

 

i.niebisz@pawlowice.pl

Biuro Funduszy Zewnętrznych
 

Wioleta Strządała
Dorota Grygierek-Lipus

 

Główny specjalista ds. energetyki - Aleksandra Zachraj

2.10


 

32 4756 358
32/ 4756 359

 

32/ 4756 371

 


w.strzadala@pawlowice.pl
d.lipus@pawlowice.pl
 

a.zachraj@pawlowice.pl

 

 

 

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:

JEDNOSTKA

ADRES

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL, STRONA WWW

Gminny Zespół Komunalny

ul. Mickiewicza 28a
43-250 Pawłowice

tel./ faks:
32/ 449 34 34

gzk@pawlowice.pl

Wodociągi Pawłowice

ul. Orla 11
43-254 Krzyżowice

32/ 210 28 80,
32/ 210 26 80,
32/ 4419 308,
601 439 119
Inkasenci:
32/ 7241 272 wew.122,
faks:
32/ 7254 704, 32/ 7250 593

wodociagi@pawlowice.pl
www.wodociagi.pawlowice.pl

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Zjednoczenia 67
43-250 Pawłowice
tel./ faks: 
32/ 4722 570

gok@pawlowice.pl
www.gokpawlowice.hg.pl

 

- Filia na Osiedlu
ul. Wojska Polskiego 11
43-251 Pawłowice

32/ 4721 036

gok@pawlowice.pl

Gminny Zespół Oświaty

ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice

32/ 4722 757

oswiata@pawlowice.pl
www.oswiata.pawlowice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górnicza 26
43-251 Pawłowice

tel./ faks:
32/ 4721 741

ops@pawlowice.pl
www.ops.pawlowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w tym:

ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice

32/ 4722 198

gbp@pawlowice.pl www.biblioteka.pawlowice.pl

 

- Filia na Osiedlu
ul. Wojska Polskiego 11
43-251 Pawłowice

 

 

- Filia w Golasowicach
ul. Z. Nałkowskiej 2
43-252 Golasowice

 

 

- Filia w Krzyżowicach
ul. Szkolna 8
43-254 Krzyżowice

 

 

- Filia w Warszowicach
ul. Pszczyńska 2
43-254 Warszowice

 

 

- Filia w Pielgrzymowicach
ul. Powstańców
43-252 Pielgrzymowice

 

Gminny Ośrodek Sportu

ul. Sportowa 14,
43-250 Pawłowice

tel./faks:
32/ 4724 215

gos@pawlowice.pl

www.gos-pawlowice.pl

 

Przydatne adresy stron Internetowych:

Plik png Herb Gminy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  24‑07‑2012 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Porwisz
email: t.porwisz@pawlowice.pl tel.:32 4756 318
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2024 08:47:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive