Jednostki Pomocnicze Gminy


Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
Na terenie Gminy Pawłowice funkcjonuje osiem sołectw.

Sołectwa Gminy Pawłowice:

  • Sołectwo Golasowice
  • Sołectwo Jarząbkowice
  • Sołectwo Krzyżowice
  • Sołectwo Pawłowice
  • Sołectwo Osiedle Pawłowice
  • Sołectwo Pielgrzymowice
  • Sołectwo Pniówek
  • Sołectwo Warszowice
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trojanowska-Janik , w dniu:  16‑08‑2012 13:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2019 13:28:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive