Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza rok 2018/2019


Dnia 5 listopada 2018 r. na Punkt Podawczy Urzędu Gminy wpłynęło zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy w Pawłowicach uchwały w sprawie zmiany uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy przemysłowej w sołectwie Pawłowice w Gminie Pawłowice. Zawiadomienie zostało podpisane przez 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Gminy Pawłowice.

Dnia 31 grudnia 2018 r. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy uchwałodawczej przedłożył projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XL/396/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia  11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice i wyrażenia zgody na wyłączenie z granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej zlokalizowanego  w sołectwie Pawłowice w Gminie Pawłowice obejmującego tereny o łącznej powierzchni 31,3969 ha  w granicach określonych w uchwale nr XXX/289/2017  z dnia 29 sierpnia 2017 r. wraz z uzasadnieniem oraz listami poparcia podpisnymi przez 273 osoby posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy Pawłowice.

Projekt uchwały Obywatelskiej Inicjatywy był omawiany przez Radnych Gminy Pawłowice z przedstawicielami Komitetu na spotkaniach, podczas dyżurów radnych oraz na komisji Rady Gminy dnia 22 stycznia 2019 r.

Projekt uchwały Komitetu wszedł do porządku obrad sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. i był poddany dyskusji Radnych i przedstawicieli Komitetu.

W wyniku głosowania: 4 głosami Za, 7 głosami Przeciw, 3 głosami Wstrzymującymi, projekt uchwały został odrzucony.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
15,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trojanowska-Janik , w dniu:  08‑02‑2019 13:30:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  08‑02‑2019 13:30:26
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2019 15:09:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive