Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych


2023

Szczegóły dotyczące wpłaty :

Wpłaty należy dokonać po otrzymanej informacji z Urzędu Gminy.

Koszt jednej tony to 1650,00 zł.

W tytule przelewu należy podać rodzaj węgla, za który dokonywana jest zapłata.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Pawłowice nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Pawłowicach) .

Koszt transportu płatny osobno u KDW.

Kwalifikowanym Dostawcą Węgla (KDW) są Składy Opałowe Stokłosa Sp. z o.o. Sp. K. , który będzie odbierał węgiel oraz dostarczał go mieszkańcom Gminy Pawłowice.

Siedziba KDW: 44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Niepodległości 8c, tel. 500 030 727

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne informacje

1. Prosimy o nie dokonywanie wpłat bez informacji o rozaptrzeniu wniosku.

2. Wnioski składane przez ePUAP nie zawierają istotnych informacji dotyczących określenia ilosci i rodzaju paliwa stałego oraz nie są zgodne z przyjętym wzorem przez Urząd Gminy Pawłowice. Dlatego zalecamy składanie wniosków zgodnie z obowiązującym wnioskiem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego od 01.01 do 30.04 2023 roku

W związku z licznymi zapytaniami o możliwość składania wniosków na rok 2023, informujemy o dostępności wniosków w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, iż czekamy na podpisanie umowy przez Polską Grupę Górniczą dotyczącą dostawy i dystrybucji węgla.

Wnioski, które zostały złożone w roku 2022 i nie zostały zrealizowane nie obowiązują w roku 2023. Wszystkie osoby zainteresowane zakupem węgla w roku 2023 muszą złożyć nowe wnioski.

Wniosek o zakup węgla w roku 2023.

Nadal obowiązuje limit paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ilości 3 ton odpowiednio za rok 2022 – 1,5 tony i od dnia 1 stycznia 2023 roku – 1,5 tony.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonały zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony (limit z 2022 roku), to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu w roku 2022 powiększa limit określony w roku 2023.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna:

 • zamieszkująca na terenie Gminy Pawłowice w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • która, nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł w ilości do 3 ton

Wymagane dokumenty

 • wniosek dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek można:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Pawłowice: /pawlowice/skrytka (wniosek należy podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego elektronicznego, podpisem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl lub podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną),
 • przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice,

 • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowice- Punkt podawczy w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek- piątek w godzinach 7:30-15:30, wtorek w godzinach 7:30-17:00

Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022

WAŻNA INFORMACJA

W przypadku odbioru węgla przez osobę inną niż składająca wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego, wymagane jest pełnomocnictwo.

wzór pełnomocnictwa

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Urząd Gminy Pawłowice informuje, iż z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o preferencyjny zakup węgla oraz mając na uwadze konieczność ich realizacji w roku 2022  prosimy składać wnioski najpóźniej do dnia 20 grudnia 2022. 

Jednocześnie informujemy, iż wnioski można składać do 31 grudnia jednak złożenie ich po 20 grudnia nie gwarantuje realizacji w bieżącym roku.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup węgla – ORZECH

Urząd Gminy Pawłowice informuje,  iż otrzymał węgiel typu  ORZECH

Osoby, które złożyły wniosek do Urzędu Gminy Pawłowice i zadeklarowały chęć zakupu węgla typu orzech oraz otrzymały wiadomość sms prosimy o dokonanie wpłat zgodnie z podaną ilością we wniosku.  W tytule przelewu należy wpisać rodzaj węgla.

Odbiór węgla będzie możliwy w terminie do 3 dni od dokonaniu zapłaty.

Szeczgóły dotyczące wpłaty :

Koszt jednej tony to 1650,00 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Pawłowice nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Pawłowicach) .

Koszt kruszenia oraz koszt transportu płatne u KDW.

Kwalifikowanym Dostawcą Węgla (KDW) – Składy Opałowe Stokłosa Sp. z o.o. Sp. K. , który będzie odbierał węgiel oraz dostarczał go mieszkańcom Gminy Pawłowice.

Siedziba KDW: 44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Niepodległości 8c tel. 500 030 727

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 02 grudnia 2022 roku ukazało się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 01 grudnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U z 2022 poz. 2493).

W związku z powyższym nadal obowiązuje limit paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ilości 3 ton odpowiednio do dnia 31 grudnia 2022 roku – 1,5 tony i od dnia 1 stycznia 2023 roku – 1,5 tony.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonają zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonają takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony (limit z 2022 roku), to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu w roku 2022 powiększa limit określony w roku 2023.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 01 grudnia 2022 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certyfikaty jakości węgla

Certyfikat jakości węgla- groszek

Certyfikat jakości węgla- orzech

Certyfikat jakości węgla- eko groszek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup węgla – GROSZEK

Urząd Gminy Pawłowice informuje,  iż otrzymał pierwszą partię węgla – GROSZEK.

W związku z błędnie przekazywanymi informacjami przez Polską Grupę Górniczą, iż frakcja ekogroszku zalicza się do sortymentu groszek i ma posiadać frakcję ekogroszku tj. 5-25 mm informujemy, iż Gmina Pawłowice otrzymała pierwsze transporty groszku, który nie spełnia wyżej wymienionych parametrów.

W związku z powyższym osoby , które złożyły wniosek do Urzędu Gminy Pawłowice i zadeklarowały chęć zakupu groszku prosimy o dokonanie wpłat zgodnie z podaną ilością we wniosku. Odbiór węgla będzie możliwy w terminie do 3 dni od dokonaniu zapłaty.

Jednocześnie, informujemy,  iż istnieje możliwość za dodatkową opłata wykonanie przesiewu węgla. 

Z otrzymanych informacji węgiel typu orzech będzie dostępny po 10.12.2022 natomiast ekogroszek po 15.12.2022 jednak ilość ekogroszku zadeklarowana przez Polską Grupę Górniczą dla Gminy Pawłowice nie będzie wystarczalna dla złożonego zapotrzebowania.

Szczegóły dotyczące wpłaty :

Koszt jednej tony to 1650,00 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Pawłowice nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Pawłowicach) .

Koszt przesiania oraz koszt transportu płatne osobno  u KDW.

Kwalifikowanym Dostawcą Węgla (KDW) – Składy Opałowe Stokłosa Sp. z o.o. Sp. K. , który będzie odbierał węgiel oraz dostarczał go mieszkańcom Gminy Pawłowice.

Siedziba KDW: 44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Niepodległości 8c

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Pawłowice

Gmina Pawłowice zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Umowa została zawarta na czas określony to jest do 31.12.2022 roku. PGG wyznaczyło dla Gminy Pawłowice następujące kopalnie: KWK Row Ruch Marcel i KWK ROW Ruch Chwałowice, z których będzie sukcesywnie odbierany węgiel dla mieszkańców Gminy Pawłowice.

Polska Grupa Górnicza zawnioskowała aby odbiór węgla z kopalni był dokonywany przez Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW), gdyż procedura zamawiania węgla przez inne podmioty w PGG wymaga specjalnych pozwoleń i uprawnień, których realizacja może trwać nawet miesiąc.

W związku z powyższym Gmina zawarła umowę z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla (KDW) – Składy Opałowe Stokłosa Sp. z o.o. Sp. K. , który będzie odbierał węgiel oraz dostarczał go mieszkańcom Gminy Pawłowice.

Siedziba KDW: 44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Niepodległości 8c

Złożone wnioski są weryfikowane zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz w kolejności złożenie w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Po weryfikacji złożonego wniosku osoby uprawione do zakupu węgla otrzymają wiadomość sms/ telefon z informacją o konieczności zapłaty za węgiel.

Koszt 1 tony węgla wynosi 1.650,00 zł .  

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Pawłowice nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 ( Bank Spółdzielczy w Pawłowicach). Wpłaty należy dokonać w terminie do 14 dni o daty otrzymania wiadomości sms/ telefon.

Po dokonanej wpłacie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice zostanie wystawiona faktura, która zostanie przekazana do KDW.

Odbiór węgla będzie ustalany przez KDW. Istnieje możliwość odbioru osobistego lub z usługą transportu w cenie 81,00 zł (brutto) za tonę na całym terenie Gminy Pawłowice. Koszt transportu jest dodatkowo płaty u KDW.

Gmina Pawłowice zamawia węgiel sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania w ilości minimalnej 25 ton.

W przypadku rezygnacji z zakupu węgla pomimo złożonego wniosku prosimy o złożenie informacji do Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Pawłowice dokłada wszelkich starań aby węgiel dotarł do mieszkańców Gminy Pawłowice w jak najszybszym terminie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Pawłowice działając w oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2036) informuje, iż przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2036)

Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych- Ministerstwo Aktywów Państwowych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Pawłowice zgłosiła do Wojewody Śląskiego, sygnalizując zapotrzebowanie na węgiel i wyrażając wolę dystrybucji węgla wśród naszych mieszkańców. Bez względu na różne opinie dotyczące samej idei sprzedaży, dobro mieszkańców i chęć pomocy w zakupie opału, są w tej materii dla nas najważniejsze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych  na podstawie ustawy z dnia 27 październik 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U z 2022 r. poz. 2236)

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna:

 • zamieszkująca na terenie Gminy Pawłowice w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • która, nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 1,5 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Wniosek należy złożyć osobno na rok 2022 i 2023

Wymagane dokumenty

 • wniosek dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek można:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Pawłowice: /pawlowice/skrytka (wniosek należy podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego elektronicznego, podpisem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl lub podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną),
 • przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice,

 • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowice- Punkt podawczy w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek- piątek w godzinach 7:30-15:30, wtorek w godzinach 7:30-17:00

Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

Informacje dodatkowe

 • Termin realizacji- niezwłocznie.
 • Maksymalny koszt węgla to 2.000,00 zł brutto za tonę.
 • Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu do gospodarstwa domowego
  ze składu węglowego mieszczącego się na terenie Gminy Pawłowice. Węgiel można również odebrać samodzielnie na własny koszt.
 • Jeśli we wniosku będą błędy wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 • Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację dane zostaną przekazane do składu węglowego, którego pracownicy skontaktują się celem umówienia terminu dostawy/odbioru węgla.
 • Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje wnioskodawcy prawo
  do zakupu preferencyjnego węgla to zostanie wysłana stosowna informacja
  do wnioskodawcy.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • telefonicznie 32 4756 320, 32 4756 329
 • osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul, Zjednoczenia 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, przed pawłowickim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

04‑11‑2022 13:30:06
Dokumenty:
Plik docx wniosek o zakup 2022.docx
04‑11‑2022 13:30:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o zakup 2022.pdf
04‑11‑2022 13:30:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
331KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Danuta Wasak , w dniu:  08‑02‑2019 13:30:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  08‑02‑2019 13:30:26
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2023 07:40:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive