Wniosek i realizacja


Poniżej znajdują się dokumenty, które będą potrzebne w czasie Waszej przygody z inicjatywą lokalną:

Przygotowanie wniosku:

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę i opis zadania
  • uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
  • opis adresatów/odbiorców inicjatywy lokalnej
  • sposoby promowania inicjatywy wśród mieszkańców
  • lokalizację przedsięwzięcia
  • własność nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowane.
  • harmonogram realizacji przedsięwzięcia uwzględniający podejmowane działania, termin ich realizacji oraz podmiot lub osoby odpowiedzialne za realizację
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej uwzględniającą: rodzaj kosztów, szacunkowe zaangażowanie rzeczowe, osobowe lub finansowe gminy oraz deklarowany wkład finansowy, osobowy, rzeczowy Wnioskodawcy

Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej:

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej [docx] [odt]

W przygotowaniu wniosku wsparcia udzielają:

  • pracownicy Urzędu Gminy, tel. 32 4756322, adres email: p.dolezyk@pawlowice.pl
  • pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, tel. 32 4722670

Przykładowy, wypełniony wniosek o inicjatywę lokalną

Miejsce i termin złożenia wniosku

Miejsce złożenia wniosku:
Podpisany wniosek należy złożyć w Punkcie podawczym Urzędu Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60

Termin złożenia wniosku: Biorąc pod uwagę fakt, że samorząd musi przewidzieć w swoim budżecie środki finansowe na realizację inicjatywy lokalnej, wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 sierpnia każdego roku, na zadania, których realizacja nastąpi w roku następującym po złożeniu wniosku. Wniosek można również złożyć w roku w którym inicjatywa będzie realizowana, jednakże jego realizacja jest uzależniona od  posiadania w danym roku budżetowym środków finansowych.

Termin rozpatrzenia wniosku: Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 30 dni, a w przypadku wniosków wymagających dodatkowych wyjaśnień, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W tym terminie wnioskodawca otrzyma pismo o przyjęciu wniosku do realizacji bądź jego odrzuceniu.

Podpisanie umowy

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisywana jest umowa na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej.

Realizacja

Pamiętaj o realizacji zadania zgodnie z zawartą umową.
Pamiętaj o promocji swojego projektu. W mediach społecznościowych, informacji prasowej i wszędzie, gdzie mówicie o inicjatywie lokalnej: należy dodać informację o następującej treści "Wydarzenie ………….. zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z Urzędem Gminy Pawłowice"
Prosimy także o pobranie pliku graficznego (pobierz), który należy dołączyć do materiałów lub wydrukować w formie tabliczki.
Miejsca realizacji zadań publicznych należy oznaczyć za pomocą plakatów w formacie
minimum A4 - wzory do pobrania:
wizualizacja w poziomie [docx] [odt]
wizualizacja w pionie [docx] [odt]

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami mieszkańców zrealizowanymi dotychczas.

 

Plik pdf Uchwała XXIX/306/2021
26‑07‑2021 13:56:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
290KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

26‑07‑2021 14:53:55
Dokumenty:
Plik docx wzor pion.docx
27‑07‑2021 09:26:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt wzor pion.odt
27‑07‑2021 08:51:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wzor poziom.docx
26‑07‑2021 14:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
330KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt wzor poziom.odt
27‑07‑2021 08:51:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
691KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wzór wniosku.docx
26‑07‑2021 14:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt wzór wniosku.odt
27‑07‑2021 08:51:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór wypełnionego wniosku.pdf
27‑07‑2021 09:26:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trojanowska-Janik , w dniu:  20‑08‑2012 12:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2022 12:46:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie