Inicjatywa lokalna


Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu Gminy, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Inicjatywa lokalna może obejmować m.in.

 • spotkania, wydarzenia, pikniki, festyny, koncerty, ogniska
 • warsztaty kulinarne, plastyczne, rękodzieła
 • zagospodarowanie gminnych terenów np. nasadzenia kwiatów, krzewów, drzew, zakup i montaż ławek

Inicjatywa lokalna musi być ogólnodostępna i nieodpłatna dla mieszkańców. 

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu Gminy.

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej,
  na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Pracownicy Urzędu Gminy wspierają realizację zadania w sposób:
  a) Organizacyjny – wspólne przygotowanie kosztorysu i harmonogramu inicjatywy lokalnej,
  b) Rzeczowy – udostępnienie rzeczy, którymi dysponuje Gmina a są niezbędne do realizacji zadania,
  c) Finansowy – Urząd Gminy nie przekazuje mieszkańcom bezpośrednio środków finansowych na konto w celu realizacji inicjatywy ale finansuje zakup usług, materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć 

 • Samodzielnie co najmniej dwie osoby będące mieszkańcami
 • Mieszkańcy gminy za pośrednictwem organizacji pozarządowej
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trojanowska-Janik , w dniu:  20‑08‑2012 12:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2021 09:33:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie