Usługi


Poniżej prezentujemy wykaz usług realizowanych przez Urząd Gminy Pawłowice oraz Jednostki organizacyjne.
Otwierajac wybrana usługę możesz przeczytać opis sposobu jej załatwiania, pobrać i wydrukować formularze oraz realizować sprawy poprzez Internet.

Żeby szybko wyszukać usługę użyj skrótu klawiszowego: Ctrl+F i wpisz w okienku wyszukiwania, które pojawi się u dołu bądź u góry ekranu żądane słowo. Następnie wciskaj klawisz Enter do skutku.

Referat Organizacyjny i Informatyki:

Referat Spraw Obywatelskich:

Referat Podatków i Opłat:

Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

Referat Infratsruktury Komunalnej:

Urząd Stanu Cywilnego:

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Gminny Ośrodek Kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna:

Gminny Ośrodek Sportu:

Gminny Zespół Oświaty:

Gminny Zespół Komunalny:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: - usługi w opracowaniu

 • Wydawanie warunków technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
 • Wydawanie warunków technicznych montażu podliczników lub wodomierzy dodatkowych.
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej.
 • Rozliczanie odbiorców - podawanie wskazań wodomierzy.
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Odbiory przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 • Nadzór nad robotami (nadzory branżowe).
 • Plombowanie wodomierza lub podlicznika wody.
 • Wymiana uszkodzonego wodomierza.
 • Montaż wodomierza dodatkowego.
 • Odcięcie zasilania poprzez demontaż wodomierza.
 • Przywrócenie zasilania poprzez montaż wodomierza.
 • Zlecenie wykonania projektu budowlanego przyłączy wod.-kan. lub zbiornika bezodpływowego.
 • Udostępnienie wody z hydrantu.
 • Uzgodnienia branżowe.
 • Zamkniecie przyłącza na zasuwie.
 • Przywrócenie zasilania na zasuwie.
 • Likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Napełnienie basenów ogrodowych przez pogotowie wodociągowe.
 • Przeniesienie zestawu wodomierzowego.
 • Wykonywanie przyłączy i kanalizacji sanitarnej.
 • Jednorazowy odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6 m3.
 • Zaślepienie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 • Przywrócenie odbioru ścieków.
 • Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  10‑02‑2014 13:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2018 14:44:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive