Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Aleksander Matula 76461
Urząd Gminy Marta Pająk 45493
Podatki i Opłaty Marta Pająk 43532
Rekrutacja Aleksander Matula 35865
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Aleksander Matula 32321
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 31143
Strategie, plany, programy, regulaminy Aleksander Matula 27308
Rok 2009 Marta Pająk 26734
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 26571
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Marta Pająk 26474
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Aleksander Matula 26398
Budżet Marta Pająk 26203
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26144
Statuty jednostek pomocniczych Marta Pająk 25602
Protokoły z obrad sesji Aleksander Matula 25292