Wójt Gminy - władza wykonawcza


Informacja o Wójcie Franciszku Dziendzielu

09‑12‑2014 10:03:00

Franciszek Dziendziel - Wójt Gminy Pawłowice

Kontakt:
telefon: (32) 4756 309
e-mail: f.dziendziel@pawlowice.pl

Data i miejsce urodzenia: 02 stycznia 1954 r., Żory

Stan cywilny: Żonaty

 Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Wykształcenie:
1994 r. - Studia podyplomowe w zakresie Geologii Górniczej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
1979 r. - Studia magisterskie w zakresie Geologii ze specjalizacją hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim

Praktyka zawodowa:
1979 r. do 1987 r. - Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach
1987 r. do 1999 r. - Rybnicka Spółka Węglowa S.A. KWK "Marcel - Ruch 1 Maja" w Wodzisławiu Śląskim
1999 r. do 2003 r. - Rybnicka Spółka Węglowa S.A. w Rybniku
2003 r. do 2003 r. - Kompania Węglowa S.A. KWK "Marcel" w Radlinie
2003 r. do 2004 r. - Rybnicka Spółka Węglowa S.A. w Rybniku
2004 r. do nadal (od 2015 r. urlop bezpłatny) - Kompania Węglowa S.A. w Katowicach

2014 r. do nadal - Urząd Gminy Pawłowice - Wójt Gminy Pawłowice (I kadencja)

Zakres działania i kompetencji Wójta:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy;
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
 3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
 4. Przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu Gminy , ogłaszanie budżetu ;
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 6. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 7. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Gminy;
 8. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego;
 9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
 10. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych;
 11. Koordynowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Gminy.
Przyjęcia interesantów:
Dniem przyjęć interesantów przez Wójta Gminy Pawłowice i/lub jego Zastępcę jest każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 17:15.
W celu rezerwacji wizyty w urzędzie należy: skontaktować się z urzędem:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, I-sze piętro, biuro nr 1.2,
 • telefonicznie, tel. 32 47 56 309,
 • za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: m.manka@pawlowice.pl

Wójt przyjmuje interesantów w biurze nr 1.3 (wejście przez sekretariat 1.2).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o Zastępcy/ Pełniącym Obowiązki Wójta Marku Lucjanie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Marek Lucjan - Pełniący Funkcję Wójta Gminy Pawłowice od dnia 13 sierpnia 2014r.
do dnia 08 grudnia 2014r.
- Zastępca Wójta Gminy Pawłowice
od dnia 01 lutego 2011r.

do dnia 12 lipca 2014r.

Data i miejsce urodzenia: 10 grudnia 1970 r., Krzyżowice
Stan cywilny: Żonaty

Wykształcenie:
2013r. - studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej
1998 r. - studia magisterskie na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
1997 r. - studia językowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie (język niemiecki)

Praktyka zawodowa:
1995r. do 2011r. - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
2011r. - 12.07.2014r. - Urząd Gminy Pawłowice - Zastępca Wójta Gminy
13.08.2014r. - do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta - Pełniący funkcję Wójta Gminy Pawłowice, tj. do dnia 08.12.2014r.

Zainteresowania: Muzyka, podróże, języki obce, gwara

Zakres działań i kompetencji od dnia 13 sierpnia 2014r.:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy;
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
 3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
 4. Przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu Gminy , ogłaszanie budżetu ;
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 6. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 7. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Gminy;
 8. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego;
 9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
 10. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych;
 11. Koordynowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Gminy.

Zakres działań i kompetencji do dnia 12 lipca 2014r.:
 1. Zastępowanie Wójta w pełnym zakresie kompetencji podczas jego nieobecności;
 2. Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i podległymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 3. Koordynacja współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Urzędu;
 4. Nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Gminy;
 5. Koordynowanie współpracy i współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy;
 6. Realizacja zadań z zakresu:
  a) zapewnienia prawidłowości i terminowości załatwiania spraw mieszkańców przez Urząd;
  b) utrzymywania kontaktów z samorządami mieszkańców z równoczesnym udzielaniem im pomocy organizacyjnej;
  c) koordynowania prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych;
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o Zastępcy Wójta Marianie Bębnie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Marian Bęben- Zastępca Wójta Gminy Pawłowice do dnia 31 stycznia 2011r.

Data i miejsce urodzenia: 10 styczeń 1951r., Świętochłowice
Stan cywilny: żonaty

Wykształcenie:

1999r. - studia podyplomowe w zakresie restrukturyzacji zarządzania gminą na rzecz trwałego rozwoju regionu w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
1974r.
- ukończone studia wyższe na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Praktyka zawodowa:

1974r. - 1980r. - Kopalnia Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy (Zofiówka)" w Jastrzębiu Zdroju
1980r.- 1998r.
- Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "ROW" Jastrzębie Zdrój
1998r.- 2002r.
- Urząd Gminy Pawłowice - Zastępca Wójta Gminy
2002r.
- 2006r. - Urząd Gminy Pawłowice - Zastępca Wójta Gminy
2006r.
- 31.01.2011r. - Urząd Gminy Pawłowice - Zastępca Wójta Gminy


Zainteresowania: siatkówka

Zakres działań i kompetencji:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy;. Zastępowanie Wójta w pełnym zakresie kompetencji podczas jego nieobecności;
 2. Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami gminy i podległymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;
 3. Koordynacja współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Urzędu;
 4. Koordynowanie współpracy i współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy;
 5. Realizacja zadań z zakresu:a.zapewnienia prawidłowości i terminowości załatwiania spraw mieszkańców przez Urząd;b. utrzymywania kontaktów z samorządami mieszkańców z równoczesnym udzielaniem im pomocy organizacyjnej;c. koordynowania prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach komunalnych;
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o Wójcie Damianie Galusku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Damian Galusek - Wójt Gminy Pawłowice do dnia 12 lipca 2014r.
- Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta

Data i miejsce urodzenia: 3 grudnia 1952r., Pawłowice
Stan cywilny: żonaty

Wykształcenie:
2001r. - studia podyplomowe w zakresie zarządzania terytorialnego w procesie integracji europejskiej na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1998r. - studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
1977r. - ukończone studia magisterskie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Praktyka zawodowa:
1977r. - 1994r. - Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" w Pawłowicach
1994r.- 1998r. - Urząd Gminy Pawłowice - Wójt Gminy (I kadencja)
1998r.- 2002r. - Urząd Gminy Pawłowice - Wójt Gminy (II kadencja)
2002r. 2006r. - Urząd Gminy Pawłowice - - Wójt Gminy (III kadencja)
2006r. - 2010r. - Urząd Gminy Pawłowice - Wójt Gminy (IV kadencja)
2010r. - 12.07.2014r. - Urząd Gminy Pawłowice - Wójt Gminy (V kadencja)

Zainteresowania: narty, wycieczki rowerowe, teatr, kabaret, muzyka lat 70-tych

Zakres działań i kompetencji:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy;
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
 3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
 4. Przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu Gminy , ogłaszanie budżetu ;
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 6. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 7. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Gminy;
 8. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego;
 9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
 10. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych;
 11. Koordynowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Gminy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  07‑02‑2014 14:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2016 12:41:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive