Urząd Gminy/ Kontakt

Dane teleadresowe

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY PAWŁOWICE

Alternatywny tekst z opisem obrazu.                          Urząd Gminy Pawłowice


ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice
tel. (32) 4756 300, fax (32) 4756 301
e-mail: gmina@pawlowice.pl
strona internetowa: www.pawlowice.pl
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
- ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /pawlowice/skrytka
- SEKAP: www.sekap.pl
NIP Urzędu: 633-10-93-926
REGON Urzędu: 000542764
NIP Gminy: 638-16-42-418
REGON Gminy: 276258316
Identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Pawłowice: 241004 2

Godziny pracy urzędu:

wtorek: 7:30 - 17:00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30

Dzień i godziny przyjęć interesantów przez Wójta:
wtorek: 9:00 - 17:15

Podstawowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice:
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0013 0211 1111 1111

Międzynarodowy numer konta (rachunku podstawowego) Urzędu Gminy Pawłowice:
PL 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001
SWIFT: POLUPLPR

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe
Urzędu Gminy w Pawłowicach , są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach we wszystkich jego filiach.

  NR BIURA

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

PARTER:

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich/
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Małgorzata Sklanny

0.3

32/ 4756 349

m.sklanny@pawlowice.pl

Działalność gospodarcza/ Koncesje alkoholowe - Joanna Ryłko

Postępowania meldunkowe, udostępnianie danych osobych,
Katarzyna Kubasiak

0.4

0.4

32/ 4756 316

32 /4756 344

j.rylko@pawlowice.pl

k.kubasiak@pawlowice.pl

Dowody osobiste, meldunki - Grażyna Tekla, Gertruda Czopka 0.6 32/ 4756 345
32/ 4756 346
g.tekla@pawlowice.pl
g.czopka@pawlowice.pl

Sprawy wojskowe/ Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Helena Orłowska

0.8

32/ 4756 342

h.orlowska@pawlowice.pl

Zdrowie/ Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych/ Zwrot kosztów dokształcania pracowników młodocianych/ Karta Dużej Rodziny - Kinga Szweda

0.8

32/ 4756 347

k.szweda@pawlowice.pl

Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej - Barbara Bielska

0.10

32/ 4756 372

b.bielska@pawlowice.pl

Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego;
Inspektor Ochrony Danych - Iwona Kiełkowska

0.10

32/ 4756 312

i.kielkowska@pawlowice.pl

Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie

0.11

32/ 4756 350

Uwaga! godz. pracy punktu kurierskiego:
poniedziałek: 730 - 1530
wtorek: 900 - 1700
środa: 730 - 1530
czwartek: 730 - 1530
piątek: 730 - 1530

Punkt Podawczy - Patrycja Doleżyk
 

Marietta Kiełkowska
Katarzyna Trojanowska-Janik

0.12


0.13
0.13

32/ 4756 300
faks:32/4756301

32/ 4756 323
32/ 4756 321

gmina@pawlowice.pl


m.kielkowska@pawlowice.pl
k.janik@pawlowice.pl

Biuro Rady Gminy - Małgorzata Drozdziok 0.15 32/ 4756 303 m.drozdziok@pawlowice.pl

I-SZE PIĘTRO:

Sekretariat/ Kadry - Magdalena Mańka

1.2


32/ 4756 309


m.manka@pawlowice.pl

Zastępca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy - Joanna Śmieja

1.2

32/ 4756 308

j.smieja@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Informatyki - Adam Brandys

Aleksander Matula

Rafał Stuchlik

1.7


1.7

1.7

32/ 4756 351


32/ 4756 354

32/ 4756 318

a.brandys@pawlowice.pl


a.matula@pawlowice.pl

r.stuchlik@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Karina Staroń

1.12

32/ 4756 302

k.staron@pawlowice.pl

Podatek od osób prawnych
Podatek od środków transportowych -
Janusz Trzaskalik

1.12 32/ 4756 307 j.trzaskalik@pawlowice.pl

Wymiar podatków dla osób fizycznych - Jadwiga Frysz

1.12

32/ 4756 304

j.frysz@pawlowice.pl

Rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
Monika Bazgier

Rozliczenia podatków -
Dagmara Kowalczyk

Wymiar podatków dla osób fizycznych - Teresa Kieloch

1.12


 

1.12


1.12

32/4756 324

 

 

32/ 4756 325


32/ 4756 310

m.bazgier@pawlowice.pl

 

 

d.kowalczyk@pawlowice.pl


t.kieloch@pawlowice.pl

Skarbnik Gminy - Agnieszka Kempny 1.13 32/ 4756 305 a.kempny@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia:
Tyberiusz Zawadzki

Robert Stępień
Danuta Dziendziel
1.14

1.14
1.14
32/ 4756 319

32/ 4756 314
32/ 4756 315
t.zawadzki@pawlowice.pl

r.stepień@pawlowice.pl
d.dziendziel@pawlowice.pl

Główny księgowy / Kierownik Referatu Księgowości i Budżetu - Bogumiła Tkocz

1.16

32/ 4756 311

b.tkocz@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Promocji i Integracji Europejskiej - Beata Cyganek

Wioleta Strządała
Sylwia Mazur-Giel

1.171.17
1.17

32/ 4756 35632/ 4756 358
32/4756 340

b.cyganek@pawlowice.plw.strzadala@pawlowice.pl
s.mazur-giel@pawlowice.pl

       

II PIĘTRO:

Kierownik Referatu Organizacyjnego/Zamówienia Publiczne/ Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - Adam Sojka

2.7

32/ 4756 320

a.sojka@pawlowice.pl

przetargi@pawlowice.pl

Dotacje na realizacje zadań publicznych - Danuta Wasak

2.7

32/ 4756 329

d.wasak@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej - Krystyna Batko

2.4

32/ 4756 332

k.batko@pawlowice.pl

Infrastruktura energetyczna, cieplna i gazowa - Grażyna Olszewska

2.6

32/ 4756 335

g.olszewska@pawlowice.pl

Uzgodnienia - Sylwia Strzeżyk

2.6

32/ 4756 338

s.strzezyk@pawlowice.pl

Utrzymanie dróg - Dariusz Kempny

2.6

32/ 4756 341

d.kempny@pawlowice.pl

Infrastruktura drogowa - Marek Garbocz

2.6

32/ 4756 337

m.garbocz@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa/ Rolnictwo - Wojciech Bazgier

2.5

32/ 4756 328

w.bazgier@pawlowice.pl

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Krzysztof Grzybek

2.5

32/ 4756 357

k.grzybek@pawlowice.pl

Dotacje do inwestycji służących ochronie powietrza/ Decyzje środowiskowe - Sabina Kordiak 2.5 32/ 4756 330 s.kordiak@pawlowice.pl

Gospodarka Wodna / Melioracje Wodne - Marcin Musiał

2.5

32/ 4756 331

m.musial@pawlowice.pl

Kierownik Referatu Inwestycji/ Inwestycje drogowe - Tomasz Szatkowski
Hanna Jastrzębska
Iwona Niebisz

2.9

32/ 4756 353


32/4756 383
32/4756 362

t.szatkowski@pawlowice.pl


h.jastrzebska@pawlowice.pl
i.niebisz@pawlowice.pl
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i rozbudowę infrastruktury - Mariusz Owczarek

Integracja Europejska - Aleksandra Zachraj
2.8 32 4756 359


 


32/ 4756 371

m.owczarek@pawlowice.pl
a.zachraj@pawlowice.pl

Obiekty kubaturowe - Justyna Lasek, Bogumiła Sitek

2.10

32/ 4756 360
32/ 4756 361

j.lasek@pawlowice.pl
b.sitek@pawlowice.pl

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:

JEDNOSTKA

ADRES

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL, STRONA WWW

Gminny Zespół Komunalny

ul. Mickiewicza 28a
43-250 Pawłowice

tel./ faks:
32/ 449 34 34

gzk@pawlowice.pl

Wodociągi Pawłowice

ul. Orla 11
43-254 Krzyżowice

32/ 210 28 80,
32/ 210 26 80,
32/ 4419 308,
601 439 119
Inkasenci:
32/ 7241 272 wew.122,
faks:
32/ 7254 704, 32/ 7250 593

wodociagi@pawlowice.pl
www.wodociagi.pawlowice.pl

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Zjednoczenia 67
43-250 Pawłowice
tel./ faks: 
32/ 4722 570

gok@pawlowice.pl
www.gokpawlowice.hg.pl

 

- Filia na Osiedlu
ul. Wojska Polskiego 11
43-251 Pawłowice

32/ 4721 036

gok@pawlowice.pl

Gminny Zespół Oświaty

ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice

32/ 4722 757

oswiata@pawlowice.pl
www.oswiata.pawlowice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górnicza 26
43-251 Pawłowice

tel./ faks:
32/ 4721 741

ops@pawlowice.pl
www.ops.pawlowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w tym:

ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice

32/ 4722 198

gbp@pawlowice.pl www.biblioteka.pawlowice.pl

 

- Filia na Osiedlu
ul. Wojska Polskiego 11
43-251 Pawłowice

 

 

- Filia w Golasowicach
ul. Z. Nałkowskiej 2
43-252 Golasowice

 

 

- Filia w Krzyżowicach
ul. Szkolna 8
43-254 Krzyżowice

 

 

- Filia w Warszowicach
ul. Pszczyńska 2
43-254 Warszowice

 

 

- Filia w Pielgrzymowicach
ul. Powstańców
43-252 Pielgrzymowice

 

Gminny Ośrodek Sportu

ul. Sportowa 14,
43-250 Pawłowice

tel./faks:
32/ 4724 215

gos@pawlowice.pl

www.gos-pawlowice.pl

 

Przydatne adresy stron Internetowych:

Plik png Herb Gminy
10‑02‑2014 13:11:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  24‑07‑2012 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Porwisz
email: t.porwisz@pawlowice.pl tel.:32 4756 318
, w dniu:  24‑07‑2012 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2020 10:28:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie