Organizacja Urzędu


 1. W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy wyróżnia się:
  A. Kierownictwo Urzędu w składzie:
  a) Wójt
  b) Zastępca Wójta
  c) Sekretarz Gminy
  d) Skarbnik Gminy
  B. Komórki organizacyjne Urzędu
  a) Referat Organizacyjny
  b) Referat Informatyki
  c) Referat Spraw Obywatelskich
  - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
  d) Referat Promocji i Integracji Europejskiej
  e) Referat Infrastruktury Komunalnej
  f) Referat Inwestycji
  g) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  h) Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia
  i) Referat Księgowości i Budżetu
  j) Referat Podatków i Opłat
  k) Urząd Stanu Cywilnego
  l) Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej
  ł) Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego
  m) Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  n) Samodzielne stanowisko ds. Kadr
  o) Samodzielne stanowisko – Biuro Rady Gminy
  p) Ochrona Danych Osobowych

 2. Pracą Referatu kieruje kierownik, zaś w czasie jego nieobecności zastępca lub osoba upoważniona.

 3. Referatem Księgowości i Budżetu kieruje Główny Księgowy.

 4. Samodzielne stanowiska ds. Kadr oraz Biura Rady Gminy są bezpośrednio podporządkowane Sekretarzowi.

 5. Pozostałe samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Wójtowi.

 6. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC.

 7. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 13:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2024 08:50:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie