Organizacja Urzędu


 1. W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy wyróżnia się:
  A. Kierownictwo Urzędu w składzie:
  a) Wójt
  b) Zastępca Wójta
  c) Sekretarz Gminy
  d) Skarbnik Gminy
  B. Komórki organizacyjne Urzędu
  a) Referat Organizcyjny i Informatyki
  - Biuro Rady Gminy
  b) Referat Spraw Obywatelskich
  - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
  c) Referat Promocji i Integracji Europejskiej
  d) Referat Infrastruktury Komunalnej
  e) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  f) Referat Inwestycji
  g) Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia
  h) Referat Ksiegowosci i Budżetu
  i) Referat Podatków i Opłat
  j) Urząd Stanu Cywilnego
  k) Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej
  l) Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego
  ł) Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  m) Samodzielne stanowisko: Doradca do spraw infrastruktury komunlanej
  n) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 2. Pracą Referatu kieruje kierownik, zaś w czasie jego nieobecności zastępca lub osoba upoważniona;
 3. Referatem Ksiegowosci i Budżetu kieruje Główny Księgowy;
 4. Samodzielne stanowiska pracy są bezpośrednio podporządkowane Wójtowi;
 5. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC,
 6. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych;
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  16‑08‑2012 13:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2017 10:56:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive