Kadencja 2019-2022


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

05‑11‑2019 10:54:40

Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach:

1) Przedstawiciel Rady Gminy Pawłowice:

 • Henryk Opacki

2) Przedstawiciele Wójta Gminy Pawłowice:

 • Tomasz Porwisz
 • Adam Sojka
 • Danuta Wasak

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Pawłowice zgłoszeni przez wyżej oznaczone podmioty na podstawie § 4 Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 lutego 2019 r. :

 • Leszek Kremiec- Uczniowski Klub Sportowy „BUDO”,
 • Janusz Mizera- Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice „RAZEM”,
 • Jan Milanowski- Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice,
 • Mariusz Królik- Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich dla dzieci i młodzieży
  w gminie Pawłowice,
 • Waldemar Słaboń- Stowarzyszenie Ławników Polskich,
 • Agnieszka Kieloch- Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne Karola Miarki
  w Pielgrzymowicach,
 • Anna Gawełczyk- Pawłowicki Klub Karate Kyokushin,
 • Zdzisław Goik- Górniczy Klub Sportowy „PNIÓWEK 74”,
 • Damian Herman- Klub Sportowy Warszowice,
 • Robert Stajer- Uczniowski Klub Sportowy „WARSZOWICE”,
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowice

12‑06‑2019 10:47:03

OI.521.1.2019

Pawłowice, dnia 11 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowice
o naborze kandydatów
do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach

Wójt Gminy Pawłowice na podstawie Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.

1. Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność na terenie Gminy Pawłowice do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.

2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pawłowice składa się z co najmniej 9 członków, w tym co najmniej 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Pawłowice.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady należy złożyć w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

6. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:
1) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice- punkt podawczy,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu),

3) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

7. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 26 czerwca 2019 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

8. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                   Zatwierdził

                                                                   Zastępca Wójta

                                                                   Joanna Śmieja

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Danuta Wasak
email: d.wasak@pawlowice.pl tel.:32 4756 329 fax: admin
, w dniu:  22‑02‑2019 08:41:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  22‑02‑2019 08:41:43
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2019 11:01:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie