Kadencja 2015-2018


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

22‑02‑2019 08:58:13

1) Przedstawiciele Rady Gminy Pawłowice:

 • Piotr Drobek,
 • Helena Matera.

2) Przedstawiciele Wójta Gminy Pawłowice:

 • Joanna Śmieja,
 • Katarzyna Trojanowska-Janik.

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Pawłowice zgłoszeni przez wyżej oznaczone podmioty na podstawie § 3 Tryby powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach:

 • Jan Milanowski- Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice,
 • Leszek Kremiec- Uczniowski Klub Sportowy „BUDO”,
 • Dariusz Pawliczek- Uczniowski Klub Sportowy „AQUATICA”,
 • Henryk Opacki- Ludowy Klub Sportowy „ STRAŻAK”,
 • Agnieszka Kieloch- Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne Karola Miarki
  w Pielgrzymowicach,
 • Jacek Goczoł- Klub Sportowy Warszowice,
 • Grzegorz Sypniewski- Uczniowski Klub Sportowy „JUDO”,
 • Krzysztof Woryna- Gminny Klub Sportowy „FUTSAL”,
 • Krzysztof Mleczek- Klub Rekreacyjno- Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ROZWÓJ” w Pawłowicach,
 • Stanisław Janosz- Górniczy Klub Sportowy „PNIÓWEK 74”,
 • Robert Stajer- Uczniowski Klub Sportowy „WARSZOWICE”,
 • Janusz Nowok- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Miejski Jastrzębie Zdrój, Koło nr 5 w Pawłowicach,
 • Eugeniusz Kowalski- Młodzieżowy Klub Sportowy „PROMYK” Golasowice,
 • Mirosław Kordiak- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, oddział Jastrzębie Zdrój, Gminne Koło Pawłowice,
 • Mirosław Białoń- Ludowy Klub Sportowy „KRZYŻOWICE”,
 • Czesław Lasek- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic,
 • Andrzej Szaweł- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Sołectwa Warszowic,
 • Stanisław Michnik- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Miejski Jastrzębie Zdrój, Koło nr 10 w Pielgrzymowicach,
 • Mariusz Konczalski- Gminny Uczniowski Klub Sportowy „GWAREK”,
 • Jan Krosny- Klub Sportowy „ALPINO”.
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr OI.0050.026.2016.pdf
22‑02‑2019 08:59:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr OI.0050.148.2015.pdf
22‑02‑2019 08:59:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
614KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Karta zgłoszenia kandydata
22‑02‑2019 08:50:35

OI.521.1.2015

Pawłowice, dnia 16 listopada 2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowice
o naborze kandydatów
do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach

Wójt Gminy Pawłowice na podstawie Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.
 

1. Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Pawłowice do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.

2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pawłowice składa się z co najmniej 9 członków, w tym 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Pawłowice.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady należy złożyć w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. 

5. Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

6. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:
1) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice- punkt podawczy,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu),

3) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

7. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 01 grudnia 2015 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

8. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                   Zatwierdził

                                                                         Wójt Gminy Pawłowice

                                                                                                   Franciszek Dziendziel                          

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Danuta Wasak , w dniu:  22‑02‑2019 08:41:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Stuchlik
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin
, w dniu:  22‑02‑2019 08:41:18
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2019 09:06:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie