Profil zaufany


Punkt Potwierdzający:
Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60 (parter)
tel. 32 4756 322, 32 4756 352
Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu, tj.:
poniedziałek od 7:30do 15:30,
wtorek od 7:30 do 15:30,
środa-piątek od 7:30 do 15:30

Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.

Profil zaufany spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie, komercyjnych podpisów elektronicznych. Posługując się nazwą użytkownika ( login), hasłem oraz adresem pocz- ty elektronicznej od czerwca 2011 r. można załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu (np. wnoszenie pism, wniosków i zapytań do urzędów). Profil zaufany to usługa dostępna bezpłatnie dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na www.epuap.gov.pl.

Korzyści z profilu zaufanego.
Głównym celem udostępnienia profilu zaufanego jest zapewnienie możliwości potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji.

Korzyści ze stosowania profilu zaufanego: oszczędność - uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów, poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny, niezależność od dodatkowych urządzeń - nie wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania, możliwość załatwienia większości spraw administracyjnych przez internet.

Jak posługiwać się profilem zaufanym?
Profil zaufany w komunikacji elektronicznej ma takie samo zastosowanie, jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Obydwie metody potwierdzają tożsamość osoby składającej dokument.

Korzystanie z profilu zaufanego to proces podobny do tego, który stosowany jest w bankowości elektronicznej przy potwierdzaniu realizacji przelewów za pomocą kodów jedno- razowych.

Po uzyskaniu profilu zaufanego, należy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl, wybrać usługę, którą chce się zrealizować za pośrednictwem internetu i wypełnić wniosek. Podpisanie dokumentu profilem zaufanym realizowane jest poprzez wprowadzenie kodu weryfikacyjnego, który obywatel otrzymuje w momencie składania podpisu, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie danych za pomocą kodu umożliwia wysłanie wniosku drogą elektroniczną do wybranego urzędu.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie. Obywatel może przedłużyć ważność swojego profilu bezpośrednio poprzez stronę www.epuap.gov.pl.

Jak uzyskać profil zaufany
Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego.
Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w jednym z urzędów ( np. Urząd Gminy Pawłowice, ul. zjednoczenia 60). Oznacza to, iż po jednorazowej wizycie w dowolnym urzędzie pełniącym rolę punktu potwierdzającego - niezależnie od miejsca zameldowania - obywatel będzie mógł załatwiać sprawy administracyjne przez internet. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także tych urzędach, które uzyskają zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji. Pełna lista punktów potwierdzających dostępna jest na stronie ePUAP - Lista punktów potwierdzających.

Dla osób posiadających podpis elektroniczny uzyskanie profilu zaufanego jest jeszcze prostsze, bowiem nie jest wymagana wizyta w urzędzie. Użytkownik loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wypełnia wniosek o założenie profilu, a następnie potwierdza swoje dane wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Należy podkreślić, że w odróżnieniu od profilu zaufanego, bezpieczny podpis elektroniczny należy przedłużać raz na dwa lata i wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest potwierdzenie profilu zaufanego Epuap;
4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie zakończenia sprawy);
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów potwierdzenia profilu zaufanego Epuap;
8. Na podstawie art. 15 – 19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  31‑03‑2015 14:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 10:10:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive