Komisje stałe Rady Gminy


Komisja Działalności Społecznej w kadencji 2024-2029

08‑05‑2024 15:18:06
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- oświata,
- kultura,
- sport,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezpieczeństwo i porządek publiczny

Skład komisji:

 1. Tomasz Żuchowski - Przewodniczący komisji
 2. Grzegorz Piliszek - Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Damian Herman - członek komisji
 4. Kamil Wawrzyczek - członek komisji
 5. Helena Wosińska - członek komisji
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego w kadencji 2024-2029

08‑05‑2024 15:13:35
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- ochrona środowiska naturalnego i gospodarka terenami,
- drogi gminne, mosty, place, organizacja ruchu,
- wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku,
- porządek publiczny,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- lokalny transport zbiorowy

Skład komisji:

 1. Karolina Szymaniec-Mlicka -  Przewodnicząca komisji
 2. Grzegorz Cyrulik - Zastępca Przewodniczącej komisji
 3. Iwona Baron - członek komisji
 4. Dariusz Czakon - członek komisji
 5. Krzysztof Gryckiewicz - członek komisji
 6. Marek Krupka - członek komisji
 7. Henryk Opacki - członek komisji
 8. Bogusława Pietrek - członek komisji
 9. Janusz Sojka - członek komisji
 10. Beata Wala - członek komisji
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2024-2029

08‑05‑2024 15:09:54

Główne zadania komisji:
- rozpatrywanie skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
- rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Skład komisji

 1. Helena Wosińska - Przewodnicząca komisji
 2. Kamil Wawrzyczek - Zastępca Przewodniczącej komisji
 3. Grzegorz Piliszek - członek komisji
 4. Janusz Sojka - członek komisji
 5. Beata Wala - członek komisji
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Rewizyjna w kadencji 2024-2029

08‑05‑2024 15:06:49
Główne zadania komisji:

- kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych (sołectw),
- opiniowanie wykonania budżetu,
- wykonywanie innych zadań kontrolnych

Skład komisji:

 1. Henryk Opacki - Przewodniczący komisji
 2. Iwona Baron - Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Grzegorz Cyrulik - Członek
 4. Krzysztof Gryckiewicz - Członek
 5. Marek Krupka – Członek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2024

28‑11‑2018 14:25:28

Główne zadania komisji:
- rozpatrywanie skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
- rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Skład komisji

 1. Opacki Henryk - członek komisji, Przewodniczący do 20.10.2020 r. do 28.03.2023 r.
 2. Harazin Janusz - członek komisji, Zastępca Przewodniczącego do 20.10.2020 r.
 3. Wawrzyczek Kamil - członek komisji do 20.10.2020 r.
 4. Bogusława Pietrek - cżłonek komisji od 20.10.2020 r. do 28.03.2023 r.
 5. Andrzej Szaweł - Zastępca Przewodniczącego od 20.10.2020 r.
 6. Tomasz Żuchowski - Przewodniczący komisji od 20.10.2020 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Działalności Społecznej w kadencji 2018-2024

19‑11‑2018 10:00:18
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- oświata,
- kultura,
- sport,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezpieczeństwo i porządek publiczny

Skład komisji:

 1. Dusza Zbigniew - Przewodniczący
 2. Herman Damian - członek komisji, Zastępca Przewodniczącego do 20.10.2020 r.
 3. Grabowska Irena - członek komisji
 4. Harazin Janusz - Zastępca Przewodniczącego od 20.10.2020 r.
 5. Matera Helena - członek komisji
 6. Żuchowski Tomasz - członek komisji
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego w kadencji 2018-2024

19‑11‑2018 09:59:44
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- ochrona środowiska naturalnego i gospodarka terenami,
- drogi gminne, mosty, place, organizacja ruchu,
- wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku,
- porządek publiczny,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- lokalny transport zbiorowy

Skład komisji:

 1. Wawrzyczek Kamil - członek komisji, Przewodniczący do 20.10.2020 r.
 2. Opacki Henryk - Zastępca Przewodniczącej
 3. Cyrulik Grzegorz - członek komisji
 4. Czakon Dariusz - członek komisji
 5. Fojcik Piotr - członek komisji
 6. Pietrek Bogusława - członek komisji
 7. Szaweł Andrzej - członek komisji
 8. Szymaniec - Mlicka Karolina - Przewodnicząca komisji od 20.10.2020 r.
 9. Woryna Krzysztof - członek komisji - do 21.06.2022 r.
 10. Gryckiewicz Krzysztof - członek komisji - od 20.12.2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Rewizyjna w kadencji 2018-2024

19‑11‑2018 09:59:06
Główne zadania komisji:

- kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych (sołectw),
- opiniowanie wykonania budżetu,
- wykonywanie innych zadań kontrolnych

Skład komisji:

 1. Woryna Krzysztof - Przewodniczący - do 21.06.2022 r.
 2. Matera Helena - Zastępca Przewodniczącego, od 20.12.2022 r. - Przewodnicząca
 3. Czakon Dariusz - Członek
 4. Dusza Zbigniew - Członek, od 20.12.2022 r. - Zastępca Przewodniczącej
 5. Szymaniec - Mlicka Karolina – Członek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Działalności Społecznej w kadencji 2014-2018

08‑12‑2014 09:28:00
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- oświata,
- kultura,
- sport,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezpieczeństwo i porządek publiczny

Skład komisji:
1. Dusza Zbigniew - Przewodniczący
2. Drobek Piotr - Zastępca Przewodniczącego
3. Herman Damian - Członek
4. Matera Helena - Członek
5. Sciskoł Marek - Członek
6. Szymura Aleksander - Członek
7. Tyszko Andrzej - Członek
8. Opacki Henryk - Członek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego w kadencji 2014-2018

08‑12‑2014 09:31:00
Główne zadania komisji:

- budżet gminy,
- ochrona środowiska naturalnego i gospodarka terenami,
- drogi gminne, mosty, place, organizacja ruchu,
- wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku,
- porządek publiczny,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- lokalny transport zbiorowy

Skład komisji:
1. Krosny Alojzy - Przewodniczący
2. Klimosz Genowefa - Członek
3. Pietrek Bogusława - Członek
4. Pisarek Aureliusz - Członek
5. Szaweł Andrzej - Zastępca Przewodniczącego
6. Tekla Krzysztof - Członek
7. Wawrzyczek Kamil - Członek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Drozdziok , w dniu:  16‑08‑2012 15:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  16‑08‑2012 15:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2024 09:32:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie