Terminarz posiedzeń Rady Gminy Pawłowice


Miesiąc

Komisja Gospodarki i Mienia

Komisja Działalności Społecznej

SESJA

 

Styczeń

15 stycznia – tematy na sesję

15 stycznia - tematy na sesję

 

29 stycznia

22 stycznia

Stan bezpieczeństwa na drogach, analiza organizacji ruchu drogowego, zamierzenia pod kątem dalszej budowy oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

 

 

1 stycznia

Funkcjonowanie  placówek szkolnych  i przedszkolnych 
w świetle reformy oświatowej.

Funkcjonowanie klas mistrzostwa sportowego w szkołach naszej gminy.

Funkcjonowanie żłobka i potrzeby w tym zakresie na terenie gminy Pawłowice.

Diagnoza potrzeby  zatrudnienie kadr specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach.  

 

Luty

12 lutego - tematy na sesję

12  lutego - tematy na sesję

 

26 lutego

19 lutego

Gospodarka wodno-ściekowa.

Spółki wodne

 

19 lutego

Propozycje programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej na rok 2019. Propozycja profilaktyki  stomatologicznej w szkołach  Gminy Pawłowice.    Higiena szkolna i przedszkolna.

 

Marzec

12 marca

Analiza wniosków z zebrań wiejskich w roku 2018/2019 skierowanych przez mieszkańców do władz gminy.

12 marca

Przedsiębiorczość w Gminie Pawłowice.

 

26 marca

19 marca - tematy na sesję

19 marca  - tematy na sesję

 

Kwiecień

09 kwietnia - tematy na sesję

09 kwietnia - tematy na sesję

23  kwietnia

 

16 kwietnia

Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.

 

16 kwietnia

Stan bazy sportowo rekreacyjnej i potrzeby w tym zakresie. Budowa odkrytego basenu na terenie gminy Pawłowice. 

Kontrola obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk i placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowników.

 

Maj

21 maja

 Eksploatacja górnicza

21 maja

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie  Pawłowice.

 

 

29  maja  -  tematy na sesję 04.06.2019

 29  maja  -  tematy na sesję 04.06.2019

 

Czerwiec

 

11 czerwca - tematy na sesję 18.06.2019

 

11 czerwca - tematy na sesję  18.06.2019

 

04 czerwca

 

18 czerwca

25 czerwca

Komunikacja Lokalna w Gminie Pawłowice.

 

25 czerwca

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – współpraca z Policją, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi  i zarządzanie kryzysowe.

 

Wrzesień 

03 września - tematy na sesję

03 września - tematy na sesję

 

 

10  września

17 września

Ocena stanu utrzymania zieleni gminnej, rewitalizacja parku, zagospodarowanie, bezpieczeństwo  użytkowania placów zabaw, siłowni, altan.

17 września

Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych      w naszej gminie (projekty miękkie).

 

Październik

8 października - tematy na sesję

8 października - tematy na sesję

 

22 października

15 października - tematy na sesję

Przegląd realizowanych inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych                             i chodników  w Referacie Infrastruktury

 

15 października - tematy na sesję

Działania podjęte w ramach przyjętego  „Gminnego Programu Profilaktyki                                i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                    na 2019 r.  Analiza jego wykonania.

Działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w naszej gminie.

 

Listopad

 

12 listopada - tematy na sesję

12 listopada - tematy na sesję

26 listopada

19 listopada - tematy na sesję

Stan zagospodarowania  mienia gminnego – budynki, grunty, propozycje sposobu  dalszego utrzymania, zagospodarowania bądź obrotu ( w tym dzierżawa, zbycie, potrzeby nabycia).

19 listopada - tematy na sesję

Zaopiniowanie planów działalności Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020 rok z uwzględnieniem propozycji wypoczynku zimowego  oraz okresu wakacyjnego.

 

Grudzień

10 grudnia - tematy na sesję

 

10 grudnia - tematy na sesję

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłowice
w roku szkolnym 2018/2019.

17 grudnia

KOMISJA REWIZYJNA:
Komisja XII - 04.09.2019
Komisja XIII - 25.09.2019
Komisja XIV - 02.10.2019
Komisja XV - 06.11.2019
Komisja XVI - 04.12.2019

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Drozdziok , w dniu:  10‑01‑2019 13:41:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  10‑01‑2019 13:41:43
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2019 11:34:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie