Dług publicznyInformacje o długu publicznym za lata kolejne znajdują się w zakładce Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy.
Stan zadłużenia Gminy Pawłowice z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009r. wynosi: 7.427.565,98 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2009r. wynosi: 145.572,52 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pawłowice z tytułu zaciagnietych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008r. wynosi: 10.733.948,98 zł. Wartość nominalna niewymaganych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poreczeń na dzień 31.12.2008r. wynosi: 214.829,52zł.

Stan zadłużenia Gminy Pawłowice z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2007 r . wynosi: 9.697.745,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2007 r. wynosi: 285.414,52 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pawłowice z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2006r. wynosi: 6.602.014,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2006 wynosi: 357.299,00 zł.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  20‑08‑2012 11:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354 fax: admin
, w dniu:  20‑08‑2012 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2014 12:29:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie