Fundusz sołecki


Fundusz Sołecki

26‑05‑2017 13:41:10

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.
Uchwała nr XXVI/252/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego (pobierz).

Wzór wniosku do sołtysa składany przez Radę sołecką lub grupę mieszkańców (pobierz)

L.P. Etap Termin Podmiot odpowiedzialny Druki do pobrania
1. Przekazanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo do 31 lipa roku poprzedającego rok budżetowy Gmina -
2 Organizacja zebrania wiejskiego lipiec-wrzesień Sołtys Wzór uchwały z zebrania wiejskiego (pobierz)
Lista obecności (pobierz)
3 Złożenie wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego
Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy Sołtys Wzór wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego (pobierz)
4 Poinformowanie sołtysów o odrzuceniu wniosku Do 7 dni od otrzymania wniosku Gmina -

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Wniosek musi zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Z zebrania wiejskiego należy również sporządzić protokół.
Uchwała z zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, kopią listy obecności oraz kopią protokołu przekazywane są przez sołtysa do Wójta Gminy Pawłowice.

Wniosek sołectwa musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. (pobierz) a dokładnie art. 2 ust. 6, który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

  • zadaniami własnymi gminy,

  • służą poprawie warunków życia mieszkańców,

  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy (pobierz)

powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Ponadto prawomocność podjętej uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do funduszu sołeckiego jest sprawdzana w oparciu o statut oraz protokół z przebiegu zebrania wiejskiego.

Podstawą ustalenia działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest art. 7.1. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (pobierz)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik rtf Klauzula informacyjna
23‑05‑2018 10:18:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trojanowska-Janik , w dniu:  26‑05‑2017 13:38:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  26‑05‑2017 13:38:32
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 10:19:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie