Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 1625/77 położonej w Warszowicach w gminie Pawłowice

27‑02‑2015 13:53:55

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 199), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pawłowice uchwały nr IV/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 1625/77 położonej w Warszowicach, mapa 2 na rogu ul. Kolejowej i ul. Gajowej w gminie Pawłowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 27 marca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪ w formie pisemnej do Urzędu Gminy Pawłowice, 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60,

▪ ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia - Urzędu Gminy Pawłowice, 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60,

▪ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@pawlowice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pawłowice.

Pawłowice, dnia 02 marca 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  07‑02‑2014 14:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  07‑02‑2014 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2014 14:46:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie