Szkoły, placówki oświatowe, żłobki


Gmina Pawłowice jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym:
- publiczne przedszkola,
- publiczne szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne.
Wszystkie placówki oświatowe działają w formie jednostki budżetowej na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami).

Na terenie Gminy Pawłowice funkcjonują również niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
- niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne (ich ewidencję prowadzi Gminny Zespół Oświaty),
- żłobki (ich rejestr prowadzi Wójt Gminy Pawłowice - idź do rejestru).

Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  16‑08‑2012 13:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  16‑08‑2012 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2014 15:22:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie