Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Rok 2008 Marta Pająk 25261
Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice Marta Pająk 23954
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Aleksander Matula 23946
Rok 2004 Marta Pająk 23821
od roku 2010 Marta Pająk 23345
Jednostki Pomocnicze Gminy Aleksander Matula 22735
Dług publiczny Marta Pająk 22702
Sprawozdania budżetowe Marta Pająk 22055
Składy Rad jednostek pomocniczych Marta Pająk 21180
Gminna Biblioteka Publiczna Aleksander Matula 21109
Rok 2005 Marta Pająk 20717
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Aleksander Matula 20417
Uchwały Rady Gminy Tomasz Porwisz 20405
Gminny Zespół Oświaty Aleksander Matula 20352
Dyżury Sołtysów Marta Pająk 20274