Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 97366
Urząd Gminy Marta Pająk 54562
Rekrutacja Marta Pająk 49007
Podatki i Opłaty Rafał Stuchlik 46265
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Marta Pająk 35564
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 33439
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Aleksander Matula 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy Marta Pająk 28193
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 26962
Rok 2009 Marta Pająk 26884
Budżet Rafał Stuchlik 26778
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Aleksander Matula 26690
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26303
Protokoły z Sesji Rady Gminy Aleksander Matula 26189
Statuty jednostek pomocniczych Marta Pająk 25713