Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 83121
Urząd Gminy Marta Pająk 48688
Podatki i Opłaty Marta Pająk 44421
Rekrutacja Aleksander Matula 40015
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 32025
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Marta Pająk 29741
Strategie, plany, programy, regulaminy Marta Pająk 27690
Rok 2009 Marta Pająk 26783
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 26749
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Aleksander Matula 26498
Budżet Marta Pająk 26386
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26209
Statuty jednostek pomocniczych Marta Pająk 25643
Protokoły z Sesji Rady Gminy Marta Pająk 25635