Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marta Pająk 91553
Urząd Gminy Marta Pająk 52519
Rekrutacja Marta Pająk 45883
Podatki i Opłaty Marta Pająk 45517
Zamówienia/ Przetargi/ Licytacje Marta Pająk 33101
Jednostki Organizacyjne Gminy Aleksander Matula 32959
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy od roku 2010 Marta Pająk 32321
Strategie, plany, programy, regulaminy Marta Pająk 28020
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu Gminy Aleksander Matula 26872
Rok 2009 Marta Pająk 26842
Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego Aleksander Matula 26623
Budżet Marta Pająk 26603
Ustawy i Rozporządzenia Marta Pająk 26274
Protokoły z Sesji Rady Gminy Marta Pająk 25920
Statuty jednostek pomocniczych Marta Pająk 25691