Sekretarz Gminy


Zakres działania i kompetencji Sekretarza:

 1. Zastępowanie Wójta w zakresie organizowania codziennych czynności Urzędu oraz zastępowanie Wójta i jego Zastępcy podczas doraźnych nieobecności;
 2. Opracowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu wynikających ze struktury organizacyjnej oraz wnioskowanie do Wójta w sprawach kadrowych na wniosek kierowników referatów;
 3. Koordynacja opracowań:
  - projektów statutów i regulaminów organów, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy;
  - projektów przepisów gminnych;
  - projektów uchwał Rady Gminy
 4. Prowadzenie zbiorów przepisów gminnych ;
 5. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem regulaminów oraz prawidłową organizacją pracy biurowo-kancelaryjnej;
 6. Kierowanie działalnością Referatu Organizacyjnego i Informatyki;
 7. Prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami dokumentowanie obrotu gospodarką materiałową;
 8. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem stanowiącym techniczne wyposażenie budynku Urzędu Gminy;
 9. Nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. Nadzór nad ubezpieczeniem mienia gminnego;
 11. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 07:50:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:50:43
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 08:12:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive