Kontrole zewnętrzne


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli dostępna jest
w Biurze kontroli wewnętrznej.


Kontakt: Urząd Gminy Pawłowice
Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej
ul. Zjednoczenia 60,
43-250 Pawłowice
pokój nr 0.10 (parter)
e-mail: b.bielska@pawlowice.pl
tel 32 4756 372

2017 - Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

02‑03‑2017 08:24:30

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Zakres kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin przeprowadzenia kontroli – 31.01.17-03.02.17, 06.02.17-07.02.17, 09.02.17-10.02.17 i 28.02.17 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2016 - Kontrola przeprowadzona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bielsku Biała

16‑08‑2016 09:04:53

Kontrola przeprowadzona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, delegatura w Bielsku Białej, dotycząca „Realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach”.
Termin przeprowadzenia kontroli 15.06.2016 r. do 04.07.2016 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2016 rok - Kontrola przeprowadzona przez Starostę Pszczyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

01‑03‑2016 08:49:18

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Pszczyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w zakresie opracowania planu obrony cywilnej wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin przeprowadzenia kontroli 05.02.2016 r. do 22.02.2016 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

11‑12‑2015 10:52:55

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegaturę w Bielsku-Białej, obejmująca swoim zakresem sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

Termin przeprowadzenia kontroli 18.11.2015 r. do 07.12.2015 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie obejmująca swoim zakresem zwrot podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Okres rozliczeniowy - 01/2015 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego obejmująca swoim zakresem "Budowę boiska przy ZSP w Golasowicach" w ramach działania wdrażania lokalnych Strategii Rozwoju "Odnowa i rozwój wsi".

Termin przeprowadzenia kontroli 10.03.2015 r. do 17.04.2015 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona przez kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie oceny prawidłowości działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.10.2013 r. do 31.01.2015 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie obejmująca swoim zakresem zwrot podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Okres rozliczeniowy - 12/2014 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie obejmująca swoim zakresem zwrot podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Okres rozliczeniowy - 10/2014 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2014 rok - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie obejmująca swoim zakresem podatek od towarów i usług VAT.
Okres objęty kontrolą - 01.07.2014 r. do 31.07.2014 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.10.2014 r. oraz 17.10.2014r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Barbara Bielska , w dniu:  16‑08‑2012 13:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2017 08:26:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive