Referat Promocji i Integracji Europejskiej - symbol PIE


Zakres działania  Referatu Promocji i Integracji Europejskiej:

INFORMACJA  I OBSŁUGA PRASOWA

 1. Przygotowywanie i koordynowanie polityki informacyjnej gminy  w środkach społecznego przekazu.
 2. Kreowanie i wdrażanie wizerunku Wójta  oraz Urzędu w środkach społecznego przekazu.
 3. Organizowanie konferencji prasowych i kampanii promujących politykę Wójta.
 4. Prowadzenie i koordynacja polityki wydawniczej gminy.
 5. Monitorowanie informacji o gminie  ukazujących się w środkach publicznego przekazu i prowadzenie archiwum informacji o Gminie Pawłowice.
 6. Przygotowanie tekstów, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów i artykułów promujących Gminę.
 7. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 06.09.2001 o dostępie do informacji  publicznej.
 8. Powadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej.

PROMOCJA

 1. Opracowywanie planów promocji gminy  na podstawie działań prowadzonych przez Wójta  i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych inwestycji.
 2. Planowanie, opracowanie koncepcji materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy, zlecanie wykonania, zakup, dystrybucja oraz prowadzenie ich ewidencji.
 3. Przygotowywanie okolicznościowych zaproszeń, podziękowań, dyplomów i życzeń na  wyznaczone spotkania Wójta oraz innej korespondencji okolicznościowej.
 4. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej Gminy.
 5. Gromadzenie informacji i danych dotyczących gminy.
 6. Organizacja imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
 7. Organizacja udziału Gminy w targach, wystawach, prezentacjach i innych imprezach  promujących Gminę.
 8. Prowadzenie spraw  w zakresie  upowszechniania  i rozwoju  turystyki oraz informacji turystycznej w Gminie.

PROMOCJA GOSPODARCZA GMINY

 1. Promocja gospodarcza Gminy w tym między innymi:
  1. nawiązywanie kontaktów z podmiotami zamierzającymi inwestować w gminie,
  2. przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
  3. obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych.
 2. Koordynowanie i aktualizowanie strategii (programu) rozwoju gminy.
 3. Przygotowanie informacji gospodarczej gminy.
 4. Organizacja i przygotowanie ceremonii wręczenia nagrody „Firma z tradycjami”.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

 1. Współpraca z  miastami partnerskimi Gminy.
 2. Kompleksowa obsługa wizyt zagranicznych gości oraz  wyjazdów przedstawicieli  Gminy do miast partnerskich.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł  zewnętrznych , a przede wszystkim  z funduszy Unii Europejskiej.
 2. Współpraca z administracją rządową  i samorządową oraz instytucjami rozwoju regionalnego i lokalnego, a także środowiskiem przedsiębiorców w zakresie spraw związanych z integracją z Unią Europejską  oraz pozyskiwaniem środków  finansowych.
 3. Przygotowanie i czuwanie nad realizacją ogólnopolskich, regionalnych bądź  gminnych imprez związanych z Unią Europejską.

FUNKCJONOWANIE GMINNEJ STRONY INTERNETOWEJ

 1. Koordynowanie przepływu informacji oraz ich weryfikacja - z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przeznaczonych do umieszczania na stronie  www.pawlowice.pl
 2. Nadzór nad treścią merytoryczną informacji na stronie www.pawlowice.pl

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania referatu.
 2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta, Uchwał Rady Gminy w zakresie działania referatu.
 3. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Przygotowanie odpowiedzi na  petycje, skargi  i wnioski  wpływające do referatu oraz przedkładanie kopii dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji, skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.
 5. Inicjowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Referatu.
 6. Wykonywanie innych zadań zaleconych przez Wójta Gminy.
Informacja wytworzona przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:56:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:56:47
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 12:52:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie