Samodzielne stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - symbol OOC


Zakres działania:

SPRAWY OBRONNE I OBRONY CYWILNEJ

 1. Planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych
  w czasie pokoju i na wypadek wojny.
 2. Nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz  akcji kurierskiej w czasie pokoju.
 3. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 4. Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania OC.
 5. Prowadzenie magazynu OC.
 6. Opracowanie i aktualizacja planów osiągania Wyższych Stanów Gotowości Obrony.
 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu  problematyki  obronnej.
 8. Kontrole sposobu realizacji zadań obronnych i powszechnej samoobrony przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne znajdujące się na terenie gminy.
 9. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej.
 10. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej radnych i pracowników Urzędu Gminy w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 11. Prowadzenie pozostałych spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony wynikających z ustawy.

INNE OBOWIĄZKI:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania.
 2. Przy wydatkowaniu środków publicznych  stosować przepisy prawa zamówień publicznych i obowiązujący w Urzędzie regulamin udzielania zamówień.
 3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja  projektów Zarządzeń Wójta i projektów Uchwał Rady Gminy  w zakresie działania.
 4. Przygotowanie i przekazanie  materiałów do Internetu i do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania.
 5. Przygotowanie odpowiedzi na petycje, skargi  i wnioski oraz przedkładanie kopii  dokumentów zakończonych postępowań w sprawie petycji,  skarg i wniosków do rejestru prowadzonego przez pracownika w Referacie Organizacyjnego
  i Informatyki.
 6. Stosowanie obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 07:56:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:56:23
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 13:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie