Skarbnik Gminy


Zakresu działania i kompetencji Skarbnika:

 1. Opracowanie procedury uchwalania budżetu gminy Pawłowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
 2. Opracowanie i przedkładanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami;
 3. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Gminy, w szczególności w zakresie ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie;
 4. Ustalanie planu finansowego Urzędu Gminy;
 5. Analiza, weryfikacja i przygotowywanie do zatwierdzenia planów finansowych dysponentów budżetu gminy wynikających z układu wykonawczego;
 6. Opracowanie opisowych informacji, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy w oparciu o materiały merytoryczne;
 7. Obsługa zadłużenia gminy, wnioskowanie i opracowanie wniosków kredytowych i pożyczkowych;
 8. Prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych;
 9. Składanie kontrasygnaty na dokumentach w których wyrażona jest czynności prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 10. Nadzór nad pracą Referatu Księgowości i Budżetu;
 11. Nadzór nad pracą Referatu Podatków i Opłat;
 12. Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień Wójta;
 13. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta;
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 07:51:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:51:06
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 08:13:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie