Urząd Gminy


Zakres działania i funkcjonowania Urzędu Gminy:

  1. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt wykonuje swoje zadania.
  2. Urząd Gminy działa na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
  3. Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach.
  4. Przy pomocy Urzędu Wójt wykonuje uchwały Rady, zadania gminy określone przepisami prawa w zakresie zadań:
    a) własnych gminy,
    b) zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
    c) realizowanych przez gminę na mocy porozumień.
  5. Urzędem kieruje Wójt, który jest przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.
  6. Wójt jest przełożonym dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.
  7. Tryb pracy w Urzędzie, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.
  8. Przy załatwianiu spraw Urząd stosuje przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
  9. Czynności kancelaryjno - biurowe regulowane są przez odpowiednie instrukcje kancelaryjne.
  10. Wszystkie sprawy obywateli, w tym skargi i wnioski załatwiane są jawnie, chyba, że przepisy szczególne dopuszczają tajność rozpatrywania tyvh spraw.
  11. Spory kompetencyjne dla spraw będących w zakresie działania kilku jednostek rozstrzyga Wójt.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Śmieja , w dniu:  08‑02‑2016 07:46:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Pająk
email: m.pajak@pawlowice.pl tel.:32 4756 352
, w dniu:  08‑02‑2016 07:46:38
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 08:11:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie