Kontrole zewnętrzne


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Kontakt:
Urząd Gminy Pawłowice
Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej
ul. Zjednoczenia 60,
43-250 Pawłowice
pokój nr 0.10 (parter)
e-mail: b.bielska@pawlowice.pl
tel 32 4756 372

2018 - Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Pszczynie

08‑10‑2018 13:26:08

Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Pszczynie w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Gminy w Pawłowicach.

Termin przeprowadzenia kontroli – 16-27.04.2018r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2018 - Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie

08‑06‑2018 08:48:30

Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie w zakresie realizacji zadań OC przez organy kierowania i jednostki organizacyjne gminy w zakresie utrzymania stanu technicznego urządzeń specjalnych i budowli ochronnych oraz dokumentacji dotyczącej tych obiektów.

Okres objęty kontrolą – lata 2013-2018.

Termin przeprowadzenia kontroli – 07.05.2018 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2018 - Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach

08‑06‑2018 08:45:58

Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Termin przeprowadzenia kontroli 16.04.2018 r. -27.04.2018 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2018 - Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Śląskiego

08‑06‑2018 08:44:23

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Śląskiego w zakresie realizacji dochodów budżetowych.

Okres objęty kontrolą 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli – 11.04.2018 r. - 30.04.2018 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2017 - Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

08‑06‑2018 08:40:15

Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w zakresie:

  1. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  2. Rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony  przeciwpożarowej,
  3. Rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
  4. postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Termin przeprowadzenia kontroli – 19.06.2017 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2017 - Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

02‑03‑2017 08:24:30

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Zakres kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin przeprowadzenia kontroli – 31.01.17-03.02.17, 06.02.17-07.02.17, 09.02.17-10.02.17 i 28.02.17 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2016 - Kontrola przeprowadzona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bielsku Biała

16‑08‑2016 09:04:53

Kontrola przeprowadzona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, delegatura w Bielsku Białej, dotycząca „Realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach”.
Termin przeprowadzenia kontroli 15.06.2016 r. do 04.07.2016 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2016 rok - Kontrola przeprowadzona przez Starostę Pszczyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

01‑03‑2016 08:49:18

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Pszczyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w zakresie opracowania planu obrony cywilnej wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin przeprowadzenia kontroli 05.02.2016 r. do 22.02.2016 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

11‑12‑2015 10:52:55

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegaturę w Bielsku-Białej, obejmująca swoim zakresem sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

Termin przeprowadzenia kontroli 18.11.2015 r. do 07.12.2015 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2015 rok - Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie

22‑04‑2015 14:56:12

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Pszczynie obejmująca swoim zakresem zwrot podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Okres rozliczeniowy - 01/2015 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli dostępna jest w Biurze kontroli wewnętrznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Barbara Bielska , w dniu:  16‑08‑2012 13:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Matula
email: a.matula@pawlowice.pl tel.:32 4756 354
, w dniu:  16‑08‑2012 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2018 13:27:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie